آزمایشگاه | ایران اینترنشنال

آزمایشگاه

نامه‌ای که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد با وجود اظهارات حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری ایران،‌ مبنی بر تامین بودن کیت تشخیص کرونا در داخل کشور...
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹