آزادی اینترنت | ایران اینترنشنال

آزادی اینترنت

ایران از نظر سرعت و کیفیت اینترنت در جایگاه چندم جهان است؟
ایران اینترنشنال گزارش می‌‌دهد
موضوع سرعت و کیفیت اینترنت از سال‌ها پیش تا کنون همواره یکی از موضوعات مورد بحث در ایران بوده است. بشر در دوره‌ای قرار دارد که «حق دسترسی به اینترنت...
۶ آبان ۱۳۹۷