آذربایجان | ایران اینترنشنال

آذربایجان

آرمن سرکیسیان، رییس‌جمهوری ارمنستان، گفت در شرایط بحران ملی کنونی در این کشور، قدرت باید به یک دولت وفاق ملی منتقل شود و تاکید کرد دولت باید برای...
۲۷ آبان ۱۳۹۹
وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به‌ درخواست رسمی پارلمان ارمنستان از دبیرخانه سازمان امنیت جمعی مبنی لغو عضویت افغانستان، اعلام کرد در مورد لغو...
۱۲ مهر ۱۳۹۹